Pastor Nico Knol

Troost neemt de pijn niet weg, maar zorgt ervoor dat je de pijn beter kunt dragen. Zoveel mensen als er zijn zoveel vormen van troost zijn er, iedereen doet dit op haar of zijn eigen manier. Er zijn ook mensen die zich hebben gespecialiseerd in het geven van troost. Vanuit hun eigen ervaringen en omwille voor hun liefde voor medemensen hebben zij zich gespecialiseerd in het bieden van troost en dan niet voor even, maar om daarmee mensen te begeleiden rondom de dagen van de grootste pijn en de verwerking daarna.  Ik ben zo’n professionele trooster – anders gezegd, een geestelijk verzorger.  Vanuit mijn sta in het leven, als R.K.Priester biedt ik op vele manieren troost aan mensen die de klappen van het leven hebben gekregen, lijden, gemis, scheiding, dood en angst…..
Geen troost om te smoren, geen “stil maar wacht maar alles wordt weer nieuw”…neen.

Mijn manier van troost bieden is het leed in de ogen zien, het verdriet er te laten zijn, de woede ook, het lijden. Niet tegenover de ander gaan zitten of staan, maar naast, en ‘er zijn’….  Het helpen onder woorden brengen van wat er gaande is, het uiten van wat er gebeurd, in woorden maar ook in rituelen, oude rituelen en nieuwe die we soms samen moeten zoeken….   Samen met Gijsje Teunissen hebben we heel veel mensen troost mogen bieden, vooral op de troostdagen die zij al vele jaren organiseert. Ook dit jaar doe ik weer mee omdat wij het samen belangrijk vinden een zo compleet mogelijk beeld te vormen van troost en naastenliefde.